Home >> Artists starting with G >> Goran Bregovic Lyrics >> Nie Ma Nie Ma Ciebie

Goran Bregovic - Nie Ma Nie Ma Ciebie Lyrics

Zima na ramiona moje spad³a
Niewinnoœci¹ bia³ym œniegiem
Pierwsza gwiazda ju¿ na niebie
Nie ma nie ma ciebie

Ref.:
hej moje góry i doliny
Widzia³yœcie mo¿e dziœ
Dok¹d odszed³ mój jedyny
Hej Bóg siê rodzi
Moc truchleje
Nie ma nie ma ciebie
Hej moje góry i doliny
Odpowiecie mo¿e mi
Dok¹d odszed³ mój jedyny
Hej Bóg siê rodzi moc truchleje
Nie ma nie ma ciebie

Ogieñ tañczyæ zacz¹³ ju¿ w kominie
A choinka siê zieleni
Serca ludziom opromieni
Moje w kamieñ zmieni

Ref.: Hej moje...

Œnieg zasypa³ dzisiaj wszystkie drogi
Niewinnoœci¹ bia³ym p³aszczem
Twoich œladów nie wypatrzê
Nie mam ciê na zawsze

Ref.: Hej moje...
Download this song with Freemake MP3 Boom or YouTube-MP3.org