Goran Bregovic - Prawy Do Lewego Lyrics

W duÿej sali duÿy stóó
A przy nim goÃâci tóum
Gospodarz zgiêty w póó
Bije óychù w szklanê

Cisza chciaóbym toast wznieÃâæ
Jak moÿna to na czeÃâæ
Ojczyzny w której wieÃâæ
Przyszóo ÿycie nasze hej

Ref.:
Racja brachu
(Wiêc) wypijmy za to
(A) kto z nami nie wypije
Tego we dwa kije
Prawe do lewego
Wypij kolego
Przecieÿ wiemy nigdy nie ma tego zóego

A na stole Ãâledzik byó
Zobaczyó go pan Zbych
I pojùó dobrze w mig
ïe Ãâledzik lubi póywaæ

Wstaó by nowy toast wznieÃâæ
Za rodzin Ãâwiêtù rzecz
No i teÃâciowych teÿ
Rodzina to jest sióa!

Ref. Racja brachu..

Dzisiaj móodzieÿ juÿ nie ta
Uÿalaó siê pan Stach
Lecz rêkù machnùó tak
ïe wylaó barszcz na paniù

[01:55]Nic to jednak przecieÿ bo
Sukienkê moÿna zdjùæ
A toast wznosi ktoÃâ
Za dobre wychowanie

Ref.: Racja brachu...

Pana Kazia kolej to
Wiêc krawat Ãâciùgnùó bo
Przecieÿ postarza go
I choæ byó juÿ na bani

Bez pomocy z gracjù wstaó
Jùkajùc siê daó znak
By wypiæ teraz za
Balony pani Mani
Hej

Ref.: Racja brachu...