Goran Bregovic - Prawy Do Lewego Lyrics

W duÿej sali duÿy stóó
A przy nim goÃâci tóum
Gospodarz zgiêty w póó
Bije óychù w szklanê

Cisza chciaóbym toast wznieÃâæ
Jak moÿna to na czeÃâæ
Ojczyzny w której wieÃâæ
Przyszóo ÿycie nasze hej

Ref.:
Racja brachu
(Wiêc) wypijmy za to
(A) kto z nami nie wypije
Tego we dwa kije
Prawe do lewego
Wypij kolego
Przecieÿ wiemy nigdy nie ma tego zóego

A na stole Ãâledzik byó
Zobaczyó go pan Zbych
I pojùó dobrze w mig
ïe Ãâledzik lubi póywaæ

Wstaó by nowy toast wznieÃâæ
Za rodzin Ãâwiêtù rzecz
No i teÃâciowych teÿ
Rodzina to jest sióa!

Ref. Racja brachu..

Dzisiaj móodzieÿ juÿ nie ta
Uÿalaó siê pan Stach
Lecz rêkù machnùó tak
ïe wylaó barszcz na paniù

[01:55]Nic to jednak przecieÿ bo
Sukienkê moÿna zdjùæ
A toast wznosi ktoÃâ
Za dobre wychowanie

Ref.: Racja brachu...

Pana Kazia kolej to
Wiêc krawat Ãâciùgnùó bo
Przecieÿ postarza go
I choæ byó juÿ na bani

Bez pomocy z gracjù wstaó
Jùkajùc siê daó znak
By wypiæ teraz za
Balony pani Mani
Hej

Ref.: Racja brachu...
Copyright : MusiXmatch
Email
Print
Send "Prawy Do Lewego" Ringtone to your Cell 
Correct these Lyrics
download txt

Most Searched
Goran Bregovic Lyrics

 Sweetslyrics Charts

Sweetslyrics Poll
Did you ever cheat your partner?