Home >> Artists starting with G >> Goran Bregovic Lyrics >> Spij Kochanie, Spij

Goran Bregovic - Spij Kochanie, Spij Lyrics

Gdy ufnoϾ ciebie zmorzy
Gdy na tw¹ g³owê spadnie sprawiedliwych sen
Gdy tylko zamkniesz oczy
Ja pod os³on¹ nocy
Ucieknê st¹d
Jak mogê najdalej
Ucieknê bo
Nie mogê tak dalej
Ucieknê nim z mi³oœci ca³kiem po³knê ciê

Ref.:
Bo im wiêcej ciebie chcê
To mam siebie coraz mniej
Wybacz mi
ooooo
Å’pij kochany Å“pij

Ucieknê od przepaœci
Tych ramion z których siê nie wyrwê nigdy ju¿
Od jezior twoich oczu
Utopiê siê gdy wskoczê
Ucieknê bo
Nie mogê tak dalej
Ucieknê st¹d
Jak mogê najdalej
Ucieknê od pu³apki orchidei ust

Ref.: Bo im...
Download this song with Freemake MP3 Boom or YouTube-MP3.org