Carola - Åt alla Lyrics

Men åt alla dem som tog emot honom
Gav han rätt att bli Guds barn
Men åt alla dem som tog emot honom
Gav han rätt att bli Guds barn

Åt alla dem som tror
Åt alla dem som tror
Ja, åt alla dem som tror på hans namn

Men åt alla dem som tog emot honom
Gav han rätt att bli Guds barn
Men åt alla dem som tog emot honom
Gav han rätt att bli Guds barn

Åt alla dem som, dem som tror
Ja, åt alla dem som tror
Ja, åt alla dem som tror på hans namn

Som tror på honom
Den Han verkligen är
Tror på hans namn

Men åt alla dem som tog emot honom
Gav han rätt att bli Guds barn
Men åt alla dem som tog emot honom
Gav han rätt att bli Guds barn

Åt alla dem som tror
Som tror
Åt alla
Som tror på den han är
Åt alla, åt alla dem som tror

Åt alla, åt alla, åt alla dem som tror
Åt alla, åt alla, åt alla dem som tror

Åt alla dem
Åt alla vänner på vår jord
Åt alla dem som tror
Download this song with Freemake MP3 Boom or Audioham