Home >> Artists starting with B >> Bjorn Eidsvag Lyrics >> Kvifor har du sa lita tru?

Bjorn Eidsvag - Kvifor har du sa lita tru? Lyrics

Kvifor har du så lita tru?
Kvifor er du engstelig?
Kvifor vil du frå meg snu, og alltid gå
din egen veg?

Det blåste opp til uvær,
båten var ikkje stor.
Vennene vart redde, men sjøen stilna på mitt ord.

Eg er større enn di redsle og tvil,
dine grenser og spekulasjoner.
Eg er større enn di tru og di von
dine meiningar og konklusjonar.
Download this song with Freemake MP3 Boom or Audioham