Bjorn Eidsvag - Halleluja Lyrics

Bjørn Eidsvåg - Halleluja

Jord og himmel og alt som lever gi ære
du som skaper - du evig Herre skal være
Gi oss mot til å hengi oss til det gode
gi oss visdom så vi kan verne vår klode
imot alt som vil bryte ned
gi oss vilje til fred
Halleluja, halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja - Amen
Download this song with Freemake MP3 Boom or Audioham