Adi Smolar - Gremo V Ilegalo Lyrics

Vsak trpeè obraz je smerokaz,
je opozorilo za vse nas.
Kaže že od nekdaj venomer,
kdaj èloveštvo gre v napaèno smer.
V napaèno smer.

Gremo, gremo, gremo, gremo zdaj,
gremo, gremo, gremo kaj pa naj.
Kar je dobrih še ljudi ostalo,
gremo, gremo v ilegalo.
Gremo, gremo, gremo, gremo zdaj,
gremo, gremo, gremo, gremo kaj pa naj.
Kar prijaznih je ljudi ostalo,
gremo, gremo v ilegalo.

Vsak grozeè obraz je smerokaz,
je grenko sporoèilo za vse nas.
Sovraštva polna je èloveštva pot,
zlo prenaša se iz roda v rod.
Iz roda v rod.

Gremo, gremo, gremo, gremo zdaj,
gremo, gremo, gremo kaj pa naj.
Kar je dobrih še ljudi ostalo,
gremo, gremo v ilegalo.
Gremo, gremo, gremo, gremo zdaj,
gremo, gremo, gremo, gremo kaj pa naj.
Kar prijaznih je ljudi ostalo,
gremo, gremo v ilegalo.

Prav ta trenutek marsikje
pozabljajo, da so ljudje.
Prav ta trenutek se godi
vse kar se nepojmljivo zdi.
Zgodovina je dokaz,
dokaz brezèutnosti v nas.
Ponavlja se, je kot kalup
življenju, ki za mnoge je obup,
ker konca ni trpljenju.

Gremo, gremo, gremo, gremo zdaj,
gremo, gremo, gremo, gremo kaj pa naj.
Gremo, gremo, gremo, gremo zdaj,
gremo, gremo, gremo, gremo kaj pa naj.
Gremo, gremo, gremo, gremo zdaj,
gremo, gremo, gremo, gremo kaj pa naj.
Vzemi kar je lepega ostalo,
pa gremo, gremo v ilegalo.
Gremo, gremo, gremo, gremo zdaj,
kdo ve, èe še pridemo nazaj.
Vzemi kar je lepega ostalo,
pa gremo, gremo v ilegalo.
Download this song with Freemake MP3 Boom or Audioham