Adi Smolar - Jurekova Pesem Lyrics

Rasite, rasite rožice moje,
rasite, rasite.
Sonèek vas greje in Jurèek vam poje:
Rasite, rasite.
Vedno najraje vas bom imel,
zalival, gnojil in gredice plel,
zemljico trdo vam bom rahljal,
rasite, rasite.
Vedno najraje vas bom imel,
zalival, gnojil in gredice plel,
zemljico trdo vam bom rahljal,
rasite, rasite.

Rasite, rasite rožice bele,
rasite, rasite.
Da bodo èebelice hrano imele,
rasite, rasite.
Kadar na travniku rože cveto,
èebelice letajo in je lepo,
nabirajo med in prav je tako,
rasite, rasite.
Kadar na travniku rože cveto,
èebelice letajo in je lepo,
nabirajo med in prav je tako,
rasite, rasite.

Rasite, rasite rožice male,
rasite, rasite.
Boste tolažiti mi pomagale,
rasite, rasite.
Èe bo kdo jokal in žaloval,
hitro bom nekaj rožic nabral,
hej, to bo vesel, ko bom šopek mu dal,
rasite, rasite.
Èe bo kdo jokal in žaloval,
hitro bom nekaj rožic nabral,
hej, to bo vesel, ko bom šopek mu dal,
rasite, rasite.
Rasite, rasite.
Rasite, rasite.
Rasite, rasite.
Download this song with Freemake MP3 Boom or Audioham