Adi Smolar - Povpreenost Lyrics

Nadpovpreèno je žuriral,
podpovpreèno priden bil,
vso povpreènost je preziral
in ga nadpovpreèno pil.
So dušila ga pravila,
ki so plod povpreènosti,
ker ni se zmenil za ta merila,
so se mu odrekli vsi.

Odkar naš svet ima ljudi,
se skrajnežem slabo godi,
Veèini moraš bit enak,
èe ne, osamljen si èudak.
Èe rad živel bi sreèno,
mirno med ljudmi,
bodi vsak dan predan in zvest povpreènosti.

Nadpovpreèno je razmišljal,
nadpovpreèno èustvoval,
se podpovpreèno okorišèal,
nadpovpreèno delal prav.
Poln idej, sanjav, drugaèen,
je hotel spreminjat svet,
ker pa svet ostal je mlaèen,
postal je zagrenjen poet.

Odkar naš svet ima ljudi,
se skrajnežem slabo godi,
Veèini moraš bit enak,
èe ne, osamljen si èudak.
Èe rad živel bi sreèno,
mirno med ljudmi,
bodi vsak dan predan in zvest povpreènosti.

Življenje tvoje bo težavno,
mi oèe davno je dejal,
je le povpreèje za ljudi naravno,
ti odstopaš, to ni prav.
Nadpovpreènih se bojijo -
ti si tak po pameti,
podpovpreènim se smejijo -
tak pa ti za videz si.

Odkar naš svet ima ljudi,
se skrajnežem slabo godi,
Veèini moraš bit enak,
èe ne, osamljen si èudak.
Èe rad živel bi sreèno,
mirno med ljudmi,
bodi vsak dan predan in zvest povpreènosti.
Bodi vsak dan predan in zvest povpreènosti.
Download this song with Freemake MP3 Boom or Audioham