Adi Smolar - Vroee-Hladno Lyrics

Bil vroè je dan,
ko sem prišel,
bil je vroè veèer,
ko sem te objel.
Bila je vroèa noè,
ko bila si moja,
a še bolj vroèa
so bila stegna tvoja!

Èe bil bi gora iz najbolj hladnega ledu,
kakor mora zjutraj bi izginil brez sledu!
Èe bil bi gora iz najbolj hladnega ledu,
kakor mora zjutraj bi izginil brez sledu!

Èe bil bi gora iz najbolj hladnega ledu,
kakor mora zjutraj bi izginil brez sledu!
Èe bil bi gora iz najbolj hladnega ledu,
kakor mora zjutraj bi izginil brez sledu!

Bil je hladen dan,
ko sem prišel,
bil hladen je veèer,
objet te nisem smel.
Bila je hladna noè:
niè veè nisi moja,
so govorila hladna,
hladna usta tvoja!

Bila si gora iz najbolj hladnega ledu
in kakor mora zjutraj sem izginil brez sledu!
Bila si gora iz najbolj hladnega ledu
in kakor mora zjutraj sem izginil brez sledu!

Bila si gora iz najbolj hladnega ledu
in kakor mora zjutraj sem izginil brez sledu!
Bila si gora iz najbolj hladnega ledu
in kakor mora zjutraj sem izginil brez sledu!
Download this song with Freemake MP3 Boom or Audioham