Home >> Artists starting with D >> Digimon Lyrics >> Kiyoshi Kono Yoru

Digimon - Kiyoshi Kono Yoru Lyrics

Seinaru yoru ni

Kiyoshi kono yoru hoshi wa hikari
Sukui no miko wa mihaha no mune ni
Nemuritamou yume yasuku

Kiyoshi kono yoru mitsuge ukeshi
Makibitotachi wa miko no mimae ni
Nukazukinu kashiko mite

Kiyoshi kono yoru miko no emi ni
Megumi no miyo no ashita no hikari
Kagayakeri hogaraka ni

Merry Christmas
Download this song with Freemake MP3 Boom or Audioham