Digimon - Ocean Smile Lyrics

pa puuu po pye pyu po

pi po pe pu
pa pi po po po pa
po po pi pu pa po
po pu pa pe po pi

pi po pa pe
pu pu pu pi pa pi
po po po pa pe pu
pa pa pi pu pe

pi pe pa pi
pi pa pi po po po
pa pu pa pe pe pu pa pu pa po?

pu pe pi pa
po po pi pe pe po
pu po pi pu pu pi po pu po...

chorus:
pa pa pi pi po pi po po
pe pa po po pi pe pe po
pu pi pe pu pi pu pu pu pa pa pa pi pa
pa po pi pi pi po pi pa
po pu pa pa pa pu pi pi
pu pi po pu pa pa pe pi
pa pe...po pya pu pa

pu pa pa pa
pe po po pu pa pa
pu pu po pu pu po
pu pa pe po pu pe
pi pi pa pa
pe po po pa pi pa
po pa pi pu pe pe
pi pu pa pe po...

pi po pi po
pi pa pa pa pe pa
pa pu pi po pe pi pa pi pe po
pi pi po pe
pu pa pi pa pa pa
pa pu pa pe pu po pu pe po!?

pe pu pa pi po pi po po
pu pa po pi pa pe pu pe
pu pi po pa pa, pa pi pa po po pi pa pa
pa pa pa pa pi po pi pa
pe pu pa pa po pi pe pu
pi pi po pa po pe pi pi pa pe
po pya pu pyaa!!!!

pa pa pi pi po pi po po
pe pa po po pi pe pe po
pi pi pe pu pi pu pu pu pa pa pa pi pa
pa po pi pi pi po pi pa
po pu pa pa pa pu pi pi
pi pi po pi pa pa pe pi pa pe
po pya pu pa...
Download this song with Freemake MP3 Boom or Audioham