Home >> Artists starting with T >> Tina Sani Lyrics >> Bol Ke Lab Azaad Hain Tere

Tina Sani - Bol Ke Lab Azaad Hain Tere Lyrics

bol ke lab azaad hai tere
bol zubaan ab tak teri hai
tera sutwa jism hai tera
bol ke jaan ab tak teri hai
bol...bol ke lab azaad hai tere
dekh ke ahangar ki dukaan main
tund hai shole surkh hai ahan
khulne lage kafalo ke dahane
phela har ek zanjeer ka daman
bol...bol yeh thora waqt bahut hai
jism zubaan ki maut se pehle
bol ke sach zinda hai ab tak
bol jo kuch kehna hai keh le
bol jo kuch kehna hai keh le

Thanks to zareen for correcting these lyrics

Thanks to Albaalah for correcting these lyrics
Download this song with Freemake MP3 Boom or Audioham