Richie Ren - Cu Kuang Lyrics

Ni sien cai hao ma
Cing thien khuai le ma
Wo chong yuen fang song ni te hua
Ni shou tao le ma

Fen shou yi hou te yi ci
Tuan tuan xu xu sia pu thing
Mei you ni te re ce cen te pu rong yi

Tuo pu khai hui yi
Cui nan wang ci ni
Cai shuo sem me ye wu fa ya yi
Xiong yong te ching xu
Wo yi sie hui cen si cai kei wo yi che yong chi
Hao siang kao su ni wo the ai yi ce liu cai ni na li

San pai liu she wu ce cu kuang liang cai wo sin shang
Mei yi thien yi ce cu kuang cao te wo te sin huang
Wo ce siang yong you fan ren te yi wang
Wei you ni she wo te yang kuang
Wei you ni nen rang wo te thien khong ching lang

San pai liu she wu ce cu kuang liang cai wo sin shang
Mei yi thien yi ce cu kuang tou she siang thong te yuen wang
Ni te ai she wo chi tai te thien thang
Cu ni thien thien nien nien khuai le
Ye cu fu wo men ti ciu thien chang
Download this song with Freemake MP3 Boom or Audioham