Hatsune Miku Project DIVA 2nd - Hato Lyrics

den den den den densetsu no
hotori mezashite sanzenri
ini ini ini inishie no
densho ni shirusareta
den den den den densetsu no
hotori mezashite sanzenri
ini ini ini inishie no
densho ni shirusareta
hato

hato ga kuru hato ga kuru
zetsubou to ginga wo koete
hato ga mau hato ga mau
kimi no kokoro wo iyasu tame ni

sora umi
rarara
sora mori
rarara

den den den den densetsu no
hotori mezashite sanzenri
ini ini ini inishie no
densho ni shirusareta
den den den den densetsu no
hotori mezashite sanzenri
ini ini ini inishie no
densho ni shirusareta hato

hato ga kuru hato ga kuru
zetsubou to ginga wo koete
hato ga mau hato ga mau
kimi no kokoro wo iyasu tame ni

den den den den densetsu no
hotori mezashite sanzenri
ini ini ini inishie no
densho ni shirusareta
den den den den densetsu no
hotori mezashite sanzenri
ini ini ini inishie no
densho ni shirusareta
den den den den densetsu no
hotori mezashite sanzenri
ini ini ini inishie no
densho ni shirusareta
den den den den densetsu no
hotori mezashite sanzenri
ini ini ini inishie no
densetsu no
wasurerareta ichiwa no hato
Download this song with Freemake MP3 Boom or Audioham