Home >> Artists starting with C >> Cornelis Vreeswijk Lyrics >> Sommarkort (En stund pa jorden)

Cornelis Vreeswijk - Sommarkort (En stund pa jorden) Lyrics

Sommarkort (En stund på jorden) by Cornelis Vreeswijk
Somliga säger vi lever i evighet,
Fast döden är det sannaste som dom vet.
Andra säger lyckan finns i ett ögonblick,
Fast dom aldrig hann i fatt de dom fick.

I kärlek och hat, fiende, kamrat,
Glädje och sorg, hydda och borg.
Tar vi ett kort på barnen i sommar tid,
När dom dansar, när vi dansar.
En stund på jorden.

Om du går runt i cirklar, eller rakt dit du vill,
Om du står långt i från eller tätt intill.
Vi spar alla lögner till morgonen efter,
Och reser dom glas som föll under festen.

I kärlek och hat, fiende, kamrat.
Glädje och sorg, hydda och borg.
Tar vi ett kort på barnen i sommartid,
När dom dansar, när vi dansar.
En stund på jorden.

Tar vi ett kort på barnen i sommartid,
När vi dansar, när vi dansar.
En stund på jorden.
Download this song with Freemake MP3 Boom or Audioham