Helmut Lotti - ej ukhnem Lyrics

ej ukhnem by Helmut Lotti
Ey ukhnyem! Ey ukhnyem!
Yeshtsho razik, yeshtsho da ras!

Razovyom mý byeryozu,
razovyom mý kudryavu!
Aida da aida, aida da aida,
razovyom mý kudryavu!

Ey ukhnyem! Ey ukhnyem!
Yeshtsho razik, yeshtsho da ras!

Mý po byereshku idyom,
pyesnyu solnýshku payom!
Aida da aida, aida da aida,
pyesnyu solnýshku payom!

Ey ukhnyem! Ey ukhnyem!
Yeshtsho razik, yeshtsho da ras!

Ekh, tý Volga, mat'-ryeka,
shiroka i gluboka!
Aida da aida, aida da aida,
shiroka i gluboka!

Ey ukhnyem! Ey ukhnyem!
Yeshtsho razik, yeshtsho da ras!


(c) Igor Stravinsky
Download this song with Freemake MP3 Boom or Audioham