Home >> Artists starting with M >> Mabuhay Singers Lyrics >> Ti Ayat Ti Maysa Nga Ubing

Mabuhay Singers - Ti Ayat Ti Maysa Nga Ubing Lyrics

Mabuhay Singers - Ti Ayat Ti Maysa Nga Ubing

Ti Ayat Ti Maysa Nga Ubing
Nasamsam-it ngem hasmin
kasla sabong nga apag-ukrad
iti bulan ti abril
ti ayat ti maysa nga lakay
aglalo no agkabaw
napait, napait,
napait nga makasubkar
baybay-am ta ubing lelong
sumapulka ta balo
a kapadpada ta ubanmo
ken dayta tuppolmo
baybay-am nga panunuten
ti ayat ti maysa nga ubing
aglalo, aglalo
no addan makin-aywanen
Download this song with Freemake MP3 Boom or Audioham